Het Cluster Computer Vision Noord Nederland (CCVNN) is een cluster van bedrijven in het noorden van Nederland en de kop van Noord Holland die werkzaam zijn binnen het computer vision domein.
Het CCVNN is opgericht door de NHL Stenden Hogeschool, Lectoraat Computer Vision & Data Science. Bij dit cluster zijn ruim 40 bedrijven en kennisinstellingen aangesloten:

Vragen over de aanmelding of overige vragen kunt u richten aan cvds@nhlstenden.com