2020. Leeuwarder Courant, Kicken als het lukt

2019. Veel potentie voor Deep Learning in robotica, PT Industrieel Management.

2016. NHL wint priis mei tûke drone, Omrop Fryslân

2016. NHL onderscheiden voor drone project, GPTV

2016. NHL Hogeschool wint RAAK-award 2016, Drones.nl

2016. NHL-project ‘Slimme civiele drones’ wint RAAK-award 2016, Huis aan Huis

2016. RAAKaward 2016 voor slimme drones NHL, NOM

2016. Friese wervelwind op zoek naar gebrekkige windmolenbladen, mechatronica-machinebouw

2016. Trends in Computer Vision, Mikroniek

2015. Leeuwarder Courant Voorpagina Winnaar LC Awards, Leeuwarder Courant

2015. Awards voor projecten dichtbij en ver weg, Leeuwarder Courant

2015. Leeuwarder Courant LC Awards nominaties, Leeuwarder Courant

2014. Succesformules, Toepassingen van wiskunde, B. Mols, I. Smeets

2014. Sneller vision-algoritmes verwerken, Vision & Robotics

2014. Het grote 3D-stereo-visiondebat, Vision & Robotics.

2014. Koegedrag als ziekte voorspeller, Veehouder en Veearts.

2013. Gedrachswaarnemingen als ziektevoorspeller, Veearts.

2013. Gedragsmonitor helpt bij gezondheid, Boerderij Rundveehouderij.

2013. Koegedrag toont gezondheid, Boerderij Vandaag.

2011. Diagnostics of Alternaria, HLB

2011. Drijfnat in 3D, Leeuwarder Courant

2011. 3-D Ride Photography… Without the Glasses!, FunWorld IAAPA

2010. 3D is meer dan mooie televisie, Leeuwarder Courant